En åndelig og teologisk dannelsesreise for studenter (teologi/trosformidling)

Neste retreat: Solåsen pilegrimsgård, 11.-13. februar- 2022 

Dette er et oppfølgings program for å støtte deg som allerede studerer teologi, kateketikk/ ungdomsteologi, diakoni etc. og hjelpe deg til å ha en levende relasjon til den treenige Gud ved å ta tid til bønn, Bibelmeditasjon, retreat og åndelig veiledning. Samtidig gis det hjelp til å sortere og bedømme tanker i møte med et teologisk mangfold på studiested og i kirken. Vi ønsker frimodig å holde fast på og formidle den klassiske overleverte tro i et land som har blitt mer og mer sekularisert og postkristent.

Det blir to helgesamlinger i året samt noen kveldsseminar.


Påmelding her