Fø mine lam

«Fø mine lam» er Jesus sin utfordring til Peter rett før han skal forlate ham. Nå skal stafettpinnen leveres videre. Men det grunnleggende spørsmålet til Peter var: «Elsker du meg». Vi utfordres til først å leve i denne personlige relasjonen til Jesus som elsker oss. Ut fra denne relasjonen med Jesus kalles og sendes vi for å være med i det samme oppdraget Peter fikk - fø mine lam! De som skal bli gjetere for andre trenger selv noen som ser til dem på veien. Vi ønsker å være gode medvandrere for deg som:


-  er i en valgprosess om du skal studere for å gå inn i tjeneste i kirke og organisasjoner som trosformidler. 

-  allerede studerer teologi, kateketikk, diakoni, ungdomsteologi etc.

Føminelam.no er et samarbeidsprosjekt mellom Laget, NLM Ung, Israelsmisjonen, Acta, Ten Oase, Peterstiftelsen, Frimodig kirke, Johanneskretsen.