Givertjeneste

Vi ønsker at dette tilbudet skal være subsidiert for studentene. Dersom det koster for mye penger, må nok noen med stram studentøkonomi takke nei til å være med. Studentene må også søke menighetsrådet i menigheten sin om støtte. Om 30 personer gir 300 kr i mnd i fast givertjeneste kommer vi langt. Givertjeneste med skattefradrag går igjennom Frimodig kirkes giverordning.  Klikk på linken for å tegne givertjeneste med avtalegiro her

• Ønsker du å gi et enkeltstående gavebeløp til "Fø mine lam"  så er bankkontonummeret 3205 24 57326. Merk gaven med "Fø mine lam".