For deg som må velge...


Er det du som skal arbeide i kirke, kristen organisasjon eller misjon?

Vi gir deg to døgn til å søke Gud i bønn med gode medvandrere for å finne ut om du skal studere til å bli prest, forsamlingsleder, misjonær, kateket, diakon, trosopplærer...

Dette er en retreat for deg som lurer på om du skal studere for å gå inn i tjeneste som trosformidler i kirken eller organisasjon. Her får du undervisning om luthersk kallsforståelse og om å ta valg, samt samtaler med gode medvandrere. 

Ta kontakt for mer informasjon